Tempoh bantahan adalah selepas nama-nama calon diumumkan.
  • Bantahan terhadap seseorang calon boleh dilakukan jika calon tersebut melanggar atau tidak mematuhi syarat-syarat pencalonan atau syarat-syarat kempen
  • Setiap individu yang ingin membuat bantahan terhadap calon perlulah membawa bersamanya saksi serta bukti untuk mengisi borang bantahan di hadapan pegawai JPP/JPC.
  • Borang bantahan boleh dibeli daripada pegawai JPP/JPC dengan harga LE 30.
  • Sebarang keputusan daripada JPP/JPC adalah muktamad.