PERUBATAN

/PERUBATAN
­
1211, 2015

Perlembagaan

By |November 12th, 2015|Categories: PERUBATAN|0 Comments

Perlembagaan PERUBATAN

BAB PERTAMA: MAKLUMAT ASAS PERUBATAN
Fasal 1: Nama dan Alamat
Fasal 2: Jenis Persatuan
Fasal 3: Penaung
Fasal 4: Dasar
Fasal 5: Logo
Fasal 6: Objektif

BAB KEDUA: KEAHLIAN
Fasal 7: Keahlian
Fasal 8: Yuran
Fasal 9: Kewajipan Ahli
Fasal 10: Kegiatan
Fasal 11: Larangan 
Fasal 12: […]

1211, 2015

Pengenalan

By |November 12th, 2015|Categories: PERUBATAN|0 Comments

 

 
PENGENALAN SISTEM PILIHAN RAYA PERUBATAN
 

Sebagai sebuah persatuan yang matang, PERUBATAN tidak ketinggalan untuk menjalankan pilihan
raya sebagai satu wasilah memilih pemimpin setiap tahun. Dahulunya, persatuan ini pernah
menggunakan beberapa bentuk sistem pilihan raya seperti sistem ‘undi popular’ […]