Sebagai sebuah persatuan yang matang, PERUBATAN tidak ketinggalan untuk menjalankan pilihan raya sebagai satu wasilah memilih pemimpin setiap tahun. Dahulunya, persatuan ini pernah menggunakan beberapa bentuk sistem pilihan raya seperti sistem ‘undi popular’ dan lain-lain lagi. Atas nama penambahbaikan sistem pilihanraya, maka sistem ‘Pencalonan’ dilihat lebih relevan untuk dijalankan kerana memiliki impak yang lebih positif berbanding sistem-sistem terdahulu.

Secara asasnya, sistem ini memerlukan calon untuk tampil ke hadapan sekiranya merasakan diri layak untuk bertanding. Selain dapat membentuk rasa tanggungjawab dan amanah dalam menerima jawatan, sistem ini mampu membina keyakinan diri dan semangat kesukarelawanan sebagai seorang mahasiswa yang mampu bergerak dalam segenap aspek.

Dalam sistem ‘Pencalonan’ ini, beberapa istilah perlu difahami oleh setiap ahli. Istilah-istilah tersebut adalah seperti berikut :-

1. Calon – mereka yang menjadi calon dan layak untuk bertanding dalam pilihanraya.
2. Pencadang – individu yang menjadi pencadang kepada satu nama calon.
3. Penyokong – mereka yang menjadi penyokong kepada pencadang untuk pencalonan individu tersebut.

Untuk menjayakan sistem ini, beberapa fasa gerak kerja telah dirangka seperti berikut :-

1. Pengeluaran senarai nama ahli PERUBATAN yang matang keahliannya.
2. Penjualan borang pencalonan.
3. Hari pencalonan.
4. Pengumuman senarai nama calon [fasa pertama].
5. Kempen dan bantahan.
6. Pengumumna senarai nama calon [fasa kedua].
7. Hari pengundian.
8. Pengumuman keputusan pilihanraya PERUBATAN.

Disediakan oleh,

Majlis Penasihat PERUBATAN 2014/2015